PT Podden

Konditionsträning #2 |Daniel Evaldsson|

January 16, 2019

I det här avsnittet pratar vi med Daniel Evaldsson om hur man ska lägga upp sin konditionsträning. Här kommer även några länkar till vad som diskuteras i avsnittet:

Fördelning av konditionsträning

Kravprofil för OCR

Styrketräning för löpare